Saturday, January 21, 2012

Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri .

No comments: